magyar tervezőgrafikusok és tipográfusok társasága

SOCIETY OF HUNGARIAN GRAPHIC DESIGNERS AND TYPOGRAPHERS

TAGJAINK SZÁMA :

A MATT-nak jelenleg
35 tagja van.

Magyar Tervezőgrafikusok
és Tipográfusok Társasága

1012 Budapest,
attila út 105. III./2.
2007 • All right reserved

Grafikai tervezés és
Portál fejlesztés: Chrome

Az Országgyűlés Hivatalának pályázata könyv- és kiadványtervezésre

2014-02-26

Pályázati felhívás!

anna
Felhívás
Adatlap
0 COMMENTS
Pályázati felhívás: Az Országgyűlés Hivatalának pályázata könyv- és kiadványtervezésre könyvtervezők és tipográfusok részére

A pályázat célja az Országgyűlés Hivatala, az Országgyűlés által kiadásra kerülő papíralapú könyvek, kiadványok vizuális kerettervének kidolgozása nyilvános, könyvtervezők és grafikusok számára meghirdetett pályázat keretében.

A PÁLYÁZAT MENETE

Előzetes jelentkezés: A pályázat nyilvános, amelyre 18. életévét betöltött természetes személyként, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként, egyének és/vagy alkotói csoportok jelentkezhetnek. A pályázaton való részvétel ingyenes. Mód van csoportos pályázat benyújtására is, de egy pályázó csak egy csoportos pályázatban vehet részt.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet az alábbi email címen. A jelentkezés akkor történt meg, ha a pályázó a jelen felhívás utolsó oldalán megtalálható adatlapot kitöltve visszaküldi az alábbi címre: palyazat@parlament.hu

Jelentkezési határidő: 2014. március 7., 14.00 óra.

Az elektronikus úton történő előzetes jelentkezéssel pályázó részvételi szándékát fejezi ki, melytől később egyoldalúan elállhat.

Konzultáció: Az előzetes jelentkezés határidejének lezárását követően az Országgyűlés Hivatala valamennyi jelentkező részére megküldi (2014. március 10.) a pályázat Részletes dokumentációját. Ezt követően a pályázók konzultáció keretében ismerkedhetnek meg az Országgyűlés korábbi kiadványaival, kiadási terveivel; országházi séta keretében az épülettel, a parlament hagyományaival, stílusával, színeivel.

A konzultáció lehetőséget nyújt, hogy a pályázók a feladattal és a dokumentációval összefüggő kérdéseiket feltegyék.

A konzultáció időpontja: 2014. március 18., 10.00 óra.

Pályázati követelmények: A beérkező pályaművekkel szembeni elvárás, hogy olyan tipográfiai tervek szülessenek, amelyek összhangban állnak az európai és a magyar könyvművészet, tipográfia hagyományaival, a könyvtervezés korszerű irányaival. Kizárólag saját, új, eddig még piaci forgalomba nem került tervekkel lehet pályázni. A jelentkezés során a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a beküldött anyag saját szellemi terméke; amennyiben pályázata nyer, vállalja, hogy a nyertes pályázat terveihez 15 munkanapon belül Tördelési útmutatót készít; ennek elkészítéséért külön díjazás nem jár.

Pályázó vállalja, hogy a beadott művet, ha az alkotás erre a pályázatra készül(t), nem publikálja sem online, sem offline felületen a pályázat eredményhirdetéséig.

A pályázaton való részvétel automatikusan a pályázati feltételek elfogadását jelenti.

Tervezési kritériumok: A pályázaton a Részletes dokumentációban felsorolt kiadványcsoportok terveit kell elkészíteni az ott részletezettek szerint.

Pályaművek benyújtásának módja: a pályázat részletes dokumentációjában megjelölt kiadványcsoportok szerinti bontásban; a pályázat részletes dokumentációjában megjelölt elemek szerinti bontásban; minden pályázati anyag mellé CD-n vagy DVD-n mellékelni kell a beadott művek digitális reprodukcióit 1:1 méretben pdf és tif/jpg formátumban);

szakmai életrajz és referenciák (maximum 5 oldal).

A pályázati munkák benyújtásának határideje: 2014. május 6.

A pályázatokat postai úton, zárt borítékban kell elküldeni a 1357 Budapest, Pf. 4. címre (a pályázó azonosításához szükséges adatlapot a zárt borítékba kell tenni), vagy

zárt borítékban személyesen lehet leadni (a pályázó azonosításához szükséges adatlapot a zárt borítékba kell tenni).

ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYHIRDETÉS

A pályázatot az Országgyűlés Hivatala – szakértők bevonásával – értékeli.

Eredményhirdetés: 2014. május 23.

A pályázat eredményéről az Országgyűlés Hivatala e-mailben értesíti a pályázókat.

DÍJAZÁS

I. díj: 1 000 000,- Ft

A pályadíj átadásával a pályázat kiírója a díjazott pályamunkára vonatkozóan – egészében és részleteire egyaránt – korlátlan felhasználói jogokat szerez. A díjazásban nem részesült pályamunkák a pályázók tulajdonában maradnak szabad felhasználásra (kivételt képeznek az Országgyűlés arculatelemei). Ajánlatkérő több pályamű egyes elemeit nem kívánja kombinálni. Ajánlatkérő a nyertes pályamunka alapján készülő kiadványokon – copyright nélkül – feltünteti a nyertes pályamunka szerzőjének nevét.

UTOLSÓ KOMMENTEK:
Magyar tervezők a Hiiibrand Typography contesten
Eszter Misztarka "Fusion Typeface"
József Gergely Kiss "Grey Typeface"
Roland Rekeczki "Pannonium"
Typogravity 11-13 15:07
Hiiibrand Awards 2012
www.hiiibrand.com/competi...
Typogravity 05-08 14:08
Cégér - Alkotói pályázat 2013
35 multam :(
zerolabor 03-10 13:39
LEGFRISSEBB OLDALAK:
A MATT TAGOK RANDOM MUNKÁI
 
 
Itt a MATT tagjainak véletlenszerűen cserélődő munkái láthatók.
A nyilakkal böngészni tudsz a munkák között. Ha valamelyikre kiváncsi vagy,
a képre kattintva az adott alkotó profil-oldala töltődik be, ahol egy-egy munkát kiválasztva, nagyobb méretben is meg tudod tekinteni azokat.